Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 159-161

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-08-26
Datum då anslag tas ner: 2020-09-17

Sekreterare: Madeleine Ramberg