Anslag och kungörelse

Text

Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 162-168, §§ 170-176, §§ 178-180

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-09
Datum då anslag tas ner: 2020-10-01

Sekreterare: Madeleine Ramberg