Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 181-205

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-01
Datum då anslag tas ner: 2020-10-23

Sekreterare: Madeleine Ramberg