Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 206-222

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-27
Datum då anslag tas ner: 2020-11-18

Sekreterare: Madeleine Ramberg