Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 235-260

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-04
Datum då anslag tas ner: 2020-12-26

Sekreterare: Madeleine Ramberg