Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 261-266, §§ 268-296

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-17
Datum då anslag tas ner: 2021-01-08

Sekreterare: Madeleine Ramberg