Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 297-302

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-05
Datum då anslag tas ner: 2021-01-27

Sekreterare: Madeleine Ramberg