Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-10
Datum då anslag tas ner: 2021-03-04

Sekreterare: Madeleine Ramberg