Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 32-41

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-17
Datum då anslag tas ner: 2021-03-11

Sekreterare: Madeleine Ramberg