Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 42-63

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-12
Datum då anslag tas ner: 2021-04-03

Sekreterare: Linda Everland