Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 77-82, §§ 84-108

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-08
Datum då anslag tas ner: 2021-04-30

Sekreterare: Madeleine Ramberg