Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 109-111

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-14
Datum då anslag tas ner: 2021-05-06

Sekreterare: Madeleine Ramberg