Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 112-137

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-10
Datum då anslag tas ner: 2021-06-01

Sekreterare: Madeleine Ramberg