Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 166-191

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-30
Datum då anslag tas ner: 2021-07-22

Sekreterare: Madeleine Ramberg