Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 192-198, §§ 200-210

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-07
Datum då anslag tas ner: 2021-09-29

Sekreterare: Madeleine Ramberg