Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 211-212

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-23
Datum då anslag tas ner: 2021-10-15

Sekreterare: Madeleine Ramberg