Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 214-244

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-07
Datum då anslag tas ner: 2021-10-29

Sekreterare: Madeleine Ramberg