Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 245-263, §§ 265-267, §§ 269-270

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-15
Datum då anslag tas ner: 2021-12-07

Sekreterare: Madeleine Ramberg