Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 271-294

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-09
Datum då anslag tas ner: 2021-12-31

Sekreterare: Madeleine Ramberg