Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 295-315, §§ 317-318

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-21
Datum då anslag tas ner: 2022-01-12

Sekreterare: Madeleine Ramberg