Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-3

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-25
Datum då anslag tas ner: 2022-02-16

Sekreterare: Madeleine Ramberg