Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 4-33

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-14
Datum då anslag tas ner: 2022-03-08

Sekreterare: Madeleine Ramberg