Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 34-47

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-09
Datum då anslag tas ner: 2022-03-31

Sekreterare: Madeleine Ramberg