Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 88-93

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-27
Datum då anslag tas ner: 2022-05-19

Sekreterare: Madeleine Ramberg