Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 119-121

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-12
Datum då anslag tas ner: 2022-06-03

Sekreterare: Madeleine Ramberg