Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 122-150

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-08
Datum då anslag tas ner: 2022-06-30

Sekreterare: Madeleine Ramberg