Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 180-182

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-08-22
Datum då anslag tas ner: 2022-09-13

Sekreterare: Madeleine Ramberg