Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 183-209

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-13
Datum då anslag tas ner: 2022-10-05

Sekreterare: Frida Virenius