Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 210-223

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-04
Datum då anslag tas ner: 2022-10-26

Sekreterare: Frida Virenius