Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 224-258

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-04
Datum då anslag tas ner: 2022-11-26

Sekreterare: Frida Virenius