Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 259-272

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-02
Datum då anslag tas ner: 2022-12-24

Sekreterare: Frida Virenius