Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 273-292

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-20
Datum då anslag tas ner: 2023-01-11

Sekreterare: Frida Virenius