Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-9, 11-18

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-06
Datum då anslag tas ner: 2023-02-28

Sekreterare: Frida Virenius