Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 28

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-23
Datum då anslag tas ner: 2023-03-17

Sekreterare: Frida Virenius