Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 19-27, 29-39

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-07
Datum då anslag tas ner: 2023-03-29

Sekreterare: Frida Virenius