Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 53

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-23
Datum då anslag tas ner: 2023-04-14

Sekreterare: Frida Virenius