Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 40-52, 54-62

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-05
Datum då anslag tas ner: 2023-04-27

Sekreterare: Frida Virenius