Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 63-75

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-04
Datum då anslag tas ner: 2023-05-26

Sekreterare: Frida Virenius