Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 76-87

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-08
Datum då anslag tas ner: 2023-06-30

Sekreterare: Nathalie Österström