Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 88 -105

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-26
Datum då anslag tas ner: 2023-07-18

Sekreterare: Nathalie Österström