Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-25

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-18
Datum då anslag tas ner: 2019-03-12

Sekreterare: Patrik Skanser