Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 65

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-30
Datum då anslag tas ner: 2019-04-21

Sekreterare: Lena Jarl