Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 80-109

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-13
Datum då anslag tas ner: 2019-06-04

Sekreterare: Lena Jarl