Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 110-140

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-05
Datum då anslag tas ner: 2019-06-27

Sekreterare: Lena Jarl