Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 159

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-14
Datum då anslag tas ner: 2019-07-06

Sekreterare: Lena Jarl