Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 185-186

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-30
Datum då anslag tas ner: 2019-09-21

Sekreterare: Lena Jarl