Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 192-214 samt 216-219

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-09
Datum då anslag tas ner: 2019-10-31

Sekreterare: Patrik Skanser