Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 220-249

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-24
Datum då anslag tas ner: 2019-11-15

Sekreterare: Lena Jarl