Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 264,275

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-22
Datum då anslag tas ner: 2019-12-14

Sekreterare: Lena Jarl