Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 281-313

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-19
Datum då anslag tas ner: 2020-01-10

Sekreterare: Lena Jarl